Cjeloživotno stjecanje znanja i vještina 2019

Prijavili smo HKOIG-u za 2019. godinu predavanja u organizaciji UGD-a. Čekamo na odobrenje HKOIG-a, pa ćemo vas obavijestiti kada dobijemo konačnu informaciju, odn. potvrdu.