Poziv na online predavanja UGD-a u svibnju

Dana 26. svibnja 2021. (srijeda) od 14-15.30 h održat će se predavanje u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije.

Predavanje će se održati online putem webinara na servisu Adobe Connect, platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene, putem e-maila, polaznicima dan prije termina predavanja.

Predavanje je sljedeće:

Doc. dr. sc. Jelena Kilić Pamuković: Urbana komasacija u svijetu i u Hrvatskoj

                                                              2 akademska sata predavanja

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovog predavanja priznat će se ukupno 2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova za tehničke i druge potrebe, sukladno članku 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) (Skupina 2).

Sudionici obavljaju uplatu na žiro račun Udruge geodeta Dalmacije:

IBAN: HR1624070001100580292 – OTP banka.

Model:  00                 

Poziv na broj:  upisati OIB uplatitelja

Opis plaćanja:  Predavanje 26.05.2021. ‐ ime i prezime sudionika

Cijena sudjelovanja na predavanju iznosi 180 kn, a za sve članove Udruge geodeta Dalmacije (za 2021. godinu) cijena iznosi 0 kn.

Za one koji nisu članovi potrebno se prijaviti putem online obrasca (link: https://forms.gle/DzdEES6bbrf1RwfG9 ) i poslati potvrdu o uplati kotizacije do navedenog datuma.

Za nove članove UGD-a (nakon 7.5.2021.) potvrdu o uplati 120kn članarine za 2021. potrebno je poslati e-mailom na ugd@ugd.hr, te popuniti online obrazac.

Za članove do 7.05.2021. potrebno je samo popuniti online obrazac radi dobivanja poveznice.

Prijave su moguće do 24.05.2021. u 20h.

Napominjemo da UGD nije obveznik izdavanja e-računa.

Veselimo se novom susretu.

Secured By miniOrange