1. POZIV za predavanja iz programa cjeloživotnog stjecanja znanja i vještina UGD-a

Dana 15. veljače 2024. (četvrtak) od 13:00 – 18:00 h održat će se predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije.

Predavanje će se održati online.

Online prisustvovanje biti će omogućeno putem webinara na servisu Adobe Connect, platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene, putem e-maila, polaznicima dan prije termina predavanja.

Predavanja su sljedeća:

  1. doc.dr.sc. Nikola Kranjčić:

Satelitske misije na primjeru Europske svemirske agencije i nekih zemalja svijeta ( SAD; Indija, Kina i Japan)

3 akademska sata, od čega 3 sata predavanja

  • doc.dr.sc. Danko Markovinović:

Primjena terestičkih 3D skenera

3 akademska sata, od čega 3 sata predavanja

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovih predavanja

priznat će se ukupno 6 akademskih sati, od čega:

  • 6 sati iz područja 2. praktične primjene metodologija i pravila u struci.
Secured By miniOrange