9th February 2018

Naši ciljevi

Ciljevi UGD-A su promicanje, razvoj, unaprjeđenje i obrazovanje geodetske i geoinformatičke struke, te promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva.

UGD sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja geodetske i geoinformatičke struke.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi UGD su:

  • poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,
  • poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti,
  • poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstveno-istraživačkom radu na području geodezije i geoinformatike,
  • promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova,
  • poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada,
  • surađivanje s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za geodeziju i geoinformatiku kao i graditeljstvom,
  • izdavanje stručnih radova, publikacija i časopisa,
  • organiziranje stručnih skupova, predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja u području geodezije i geoinformatike,
  • organiziranje skupova i zabava kulturno-društvenog sadržaja za članove i goste UGD.
Secured By miniOrange