15th May 2018

Prezentacije

Prezentacija Danijela Šugara: Status i razvoj globalnih navigacijskih sustava (GNSS) u kontekstu moderniziranog CROPOS-a

Prezentacija Tomislava Bašića: Prednosti i potencijali geodezije 21. stoljeća

Prezentacija Ivana Tomljenovića: Svijet kroz točke – LIDAR prikupljanje podataka s osvrtom na osnove obrade

Prezentacija Ljerke Vrdoljak: Novi standardi i tehnologije mjerenja dubina na moru i osposobljavanje stručnjaka

Prezentacija Ivana Tomljenovića:  Svijet kroz točke – LIDAR prikupljanje podataka s osvrtom na osnove obrade

Prezentacija Ljerke Vrdoljak: Što je hidrografski elaborat?

Prezentacija Borisa Pekića: Nacionalni plan oporavka i višegodišnji financijski okvir za EU projekte (2021.-2027.)

Prezentacija Tomislava Bašića: Novi geodetski referentni sustavi, službena transformacija i model geoida Republike Hrvatske

Prezentacija Ivana Tomljenovića: LiDAR u očuvanju okoliša, primjer Nacionalnog Parka Plitvička jezera

Prezentacija Gorana Vojkovića: Pravni status pomorskog i vodnog dobra u Republici Hrvatskoj

Prezentacija Jelene Kilić Pamuković: Urbana komasacija u Hrvatskoj i svijetu

Prezentacija Martine Baučić: Privatnost, zaštita podataka i etička pitanja

Prezentacija Martine Baučić: Etička pitanja i geoprostorni podaci/Autorska prava i licence zajedničkog dobra

Prezentacija Damira Medaka: EU fondovi – prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje

Prezentacija Martine Baučić:GIS ranjivost HGD 2017

Prezentacija Martine Baučić: Geopodaci na internetu HGD 2017

Prezentacija Ilije Grgića: Praćenje pomaka i deformacija na branama UGD 2018

Prezentacija Damira Medaka: Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva –  Hrvatski kvalifikacijski okvir UGD 2018

Prezentacija Ivice Vilibića: Geodetska mjerenja i promjene razine mora UGD 2018

Prezentacija Danijela Šugara: Utjecaj modernizacije postojećih (GPS, GLONASS) i uspostave novih satelitskih sustava (Galileo, BeiDou) na pozicioniranje – određivanje koordinata u HTRS96 UGD 2018

Prezentacija Ante Marendića: Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji UGD 2018

Prezentacija Rinalda Paara: Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji UGD 2018

Prezentacija Ivana Landeka: Unapređenje modela topografskih podataka u Republici Hrvatskoj UGD 2018

Prezentacija Ivana Landeka: Zakonska regulativa povezana s odobrenjima snimanja iz zraka za dronove, zrakoplove i satelite u Republici Hrvatskoj UGD 2018

Prezentacija Željka Bačića: Razvoj GNSS sustava – nove metode i uređaji – smetnje i pogreške

Prezentacija Nevija Rožića: Hrvatski visinski referentni sustav – geneza i uporaba

Prezentacija Marije Brajković: Zašto država ne bi provela parcijalnu novu katastarsku izmjeru u svim katastarskim općinama kroz EU projekte?

Predavanje Ivana Tomljenovića: Lidar i praktična primjena, primjer gospodarenja šumom Marjane

Secured By miniOrange