6th December 2017

Članstvo

Obrazac za prijavu

Godišnji iznos članarine je 8,00€ za umirovljenike i studente, a za ostale redovite članove je 16,00€.

Članovi UGD-a uplatom članarine:
– dobivaju Geodetski list na kućnu adresu,
– ostvaruju pravo na nižu cijenu predavanja u okviru trajnog stručnog usavršavanja HKOIG-a i
– ostvaruju pravo na popust pri organiziranju susreta UGD-a.

Napomene:
Na stranici je primjer ispunjene uplatnice za članarinu za 2024. godinu. Potrebno je ispuniti ugd@ugd.hr ili poštom na adresu:

Udruga geodeta Dalmacije,
Starčevićeva 24/c,
21000 Split.

Iz Statuta:

ČLANSTVO:

Redoviti članovi UGD-a mogu biti državljani RH, geodetski inženjeri i tehničari, kao i drugi stručnjaci koji rade u tvrtkama, tijelima uprave i obrazovnim ustanovama geodetske djelatnosti ili se bave geodetskim poslovima.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI REDOVITIH ČLANOVA:

• birati i biti birani u sva tijela UGD-a,
• sudjelovati u radu pojedinih tijela UGD-a te predlagati mjere za poboljšanje rada,
• usavršavati svoja stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima UGD-a,
• biti informirani o aktivnostima UGD-a,
• koristiti povlastice i sredstva UGD-a u dogovorenom obimu i veličini,
• redovito plaćati članarinu,
• redovito primati časopis “Geodetski list”,
• aktivno raditi na ostvarivanju zadataka i ciljeva UGD-a,
• provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela UGD-a,
• sudjelovati u nadzoru rada UGD-a,
• u obavljanju djelatnosti UGD-a poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, Statuta i drugih akata UGD-a,
• dobiti uvid u popis članova UGD na zahtjev.

Secured By miniOrange