9th February 2018

Tko smo

UGD je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje magistara inženjera, diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja geodetske struke, studenata geodezije i geoinformatike prve i viših godina diplomskog studija, odnosno druge i viših godina preddiplomskog studija te pravnih osoba koja se bave geodezijom i geoinformatikom.

UGD djeluje na području Dalmacije, te obuhvaća članove Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a kao član Hrvatskog geodetskog društva ostvaruje stručnu suradnju i razmjenu znanstvenih i iskustvenih spoznaja i sa srodnim društvima i organizacijama iz zemlje i inozemstva.

UGD zastupa i predstavlja predsjednik/ica, a u njegovoj odsutnosti jedan od zamjenika/ica predsjednika kojeg on ovlasti.

Secured By miniOrange