1. POZIV za predavanja iz programa cjeloživotnog stjecanja znanja i vještina UGD-a

LINK za online prijavu: https://forms.gle/zHAkob95pRTwTCQs9 ili preuzmite Obrazac za prijavu.

Dana 29. studenog 2019. (petak) od 16-20h održat će se predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije.

Predavanja su sljedeća:

 

 DARIJE JAKAŠA, dipl. ing. geod. – 2 akademska sata:

Priprema lidara terestričkim 3D skeniranjem dužinskih objekata “Hrvatske elektroprivrede

 

Mr. sc. MARIJA BRAJKOVIĆ, dipl. ing. geod.– 2 akademska sata:

Zašto država ne bi provela parcijalnu novu katastarsku izmjeru u svim katastarskim općinama kroz EU projekte?

 

Predavanja se održavaju u dvorani A101 u FESB-u, Ruđera Boškovića 32, Split.

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovih predavanja priznat će se ukupno 4 akademska sata, od čega:

2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova za tehničke i druge potrebe, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

 

Sudionici obavljaju uplatu na žiro račun Udruge geodeta Dalmacije:

IBAN: HR1624070001100580292 – OTP banka.

Model:  00

Poziv na broj:  upisati OIB uplatitelja

Opis plaćanja:  Predavanje 29.11.2019. ‐ ime i prezime sudionika

Cijena sudjelovanja na predavanjima iznosi 400kn, a za članove Udruge geodeta Dalmacije (za 2019. godinu) cijena iznosi 350kn.

Prijave su moguće do 27.11.2019. Potrebno se prijaviti se putem online obrasca (link: https://forms.gle/zHAkob95pRTwTCQs9) i poslati potvrdu o uplati do navedenog datuma. Prihvaćaju se i skenirane prijave putem e-mail koji sadrži popunjeni i potpisani skenirani obrazac i potvrdu o uplati.

Poveznica za preuzimanje obrasca.

Veselimo se Vašemu dolasku.

Secured By miniOrange