Plan predavanja UGD-a za 2020. godinu

Udruge geodeta Dalmacije predala je HKOIG-u zahtjev za 5 predavanja u Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

5 predavanja sastoje se od ukupno je 26 akademskih sati. Planirani raspored sati po kategorijama je sljedeći: 10 sati u 1. kategoriji, 10 sati u 2. kategoriji, 3 sata u 3. kategoriji i 3 sata u 4. kategoriji.

Po odobrenju od strane HKOIG-a, konačan broj akademskih sati i raspored predavanja biti će objavljeni.

Planirano je da se u prvoj polovici 2020. godine održi veći dio predavanja, kako bi kolege mogli na vrijeme prikupiti sate potrebne za dobivanje nove suglasnosti od strane DGU-a.

Secured By miniOrange